"Без мокри гащи раци се не хващат."

Пословици и поговорки

captcha