"Аз го оставям,тютюна, ама той нe ме оставя."

Пословици и поговорки

captcha