"Апетитът идва с яденето."

Пословици и поговорки

captcha