„Amor fati (любов към съдбата) — това е моята най-съкровена природа.“

Фридрих Ницше

captcha