"Ако вървиш след бръмбар ще стигнеш до лайно."

Пословици и поговорки

captcha