"Ако успееш да прекараш един съвършено безцелен следобед, но съвършено безцелен начин, значи си се научил да живееш." Лин Ютанг

Мъдри мисли

captcha