„Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб.“

Фридрих Ницше

captcha