"Ако ти даде яйце назаем, и то е без жълтък. (стиснат)"

Пословици и поговорки

captcha