"Ако спрем да се осъждаме, няма да имаме нужда от психотерапевт." Епикур

Мъдри мисли

captcha