"Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си."

Васил Левски

captcha