"Ако си мома, стой си дома."

Пословици и поговорки

captcha