"Ако си богат, всякому си сват."

Пословици и поговорки

captcha