"Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята." Жул Ренар

Мъдри мисли

captcha