"Ако се направиш на агне, вълкът ще те изяде."

Пословици и поговорки

captcha