"Ако работата имаше край, още дядо ти да я беше свършил."

Пословици и поговорки

captcha