"Ако работата беше хубаво нещо и дядо владика щеше да работи."

Пословици и поговорки

captcha