"Ако няма ум, крака няма ли?"

Пословици и поговорки

captcha