"Ако не съмва рано, ти подрани."

Пословици и поговорки

captcha