"Ако не разбиеш калта, не стават кирпичи."

Пословици и поговорки

captcha