"Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо."

Пословици и поговорки

captcha