"Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш."

Пословици и поговорки

captcha