"Ако живеем на село, трева не пасем."

Пословици и поговорки

captcha