"Ако искате щастие за един час - подремнете. Ако искате щастие за един ден - отидете за риба. Ако искате щастие за един месец - оженете се. Ако искате щастие за една година - наследете цяло състояние. Ако искате щастие за цяз живот - помогнете на някой друг. Китайска поговорка

Мъдри мисли

captcha