"Ако искаш да ти е мирна главата, не я туряй в торбата."

Пословици и поговорки

captcha