"Ако искаш да познаеш човека, дай му власт."

Пословици и поговорки

captcha