"Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един."

Пословици и поговорки

captcha