"Ако го изпъдиш от вратата, то се навира през прозореца."

Пословици и поговорки

captcha