"Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрял."

Пословици и поговорки

captcha