"Ако денят е къс, годината е дълга."

Пословици и поговорки

captcha