"Ако човек може никога да не губи чувството си за мярка, може и някога да се почувства щастлив." Борис Гуджунов

Мъдри мисли

captcha