Ако целият свят е сцена, то къде седи публиката?

Джордж Карлин

captcha