"Ако би имала баба мустаци, не би прела шестаци."

Пословици и поговорки

captcha