"Човек трябва да иска малко, за да може да плати цената."

Ванга

"Там, дека е текло, пак ке тече — един народ-една държава."

Ванга

"Сини, червени, зелени — заедно ако се обединят, страната веднъж завинаги ще се оправи"

Ванга

"Не се карайте, всички сте Божии деца. България ще се оправи — чакат я добри дни."

Ванга

"Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за пари!"

Ванга

"България не е бедна. Тя има народ трудолюбив, работлив. Българският народ всичко може, по силите му е всичко да произвежда. Народът ни е учен за разлика от някои други народи. Най-ученият в света!"

Ванга

"Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя ще бъде уважавана и тачена от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, самочувствието на хората ще порасне."

Ванга

"Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Откъдето са минали, държава са оставили и бел град."

Ванга

"Българското писмо е едно от най-старите на земята."

Ванга

"Македония е българска земя. Тя не е държава, а част от българската територия."

Ванга

captcha