„Amor fati (любов към съдбата) — това е моята най-съкровена природа.“

Фридрих Ницше

„Аз ви уча за Свръхчовека: Човек е нещо, което трябва да бъде превъзмогнато.“ — из "Тъй рече Заратустра"

Фридрих Ницше

„Аз не съм човек, а динамит“

Фридрих Ницше

„Аз обичам този, който иска да твори, надмогвайки себе си, и така погива.“

Фридрих Ницше

„Ако твърде дълго се взираш в бездната, бездната ще се взре в теб.“

Фридрих Ницше

„Безгрижни, насмешливи, насилствени — тъй ни иска нас мъдростта: тя е жена и обича само воина.“

Фридрих Ницше

„Боговете са мъртви и човекът е оставен сам на себе си.“

Фридрих Ницше

„Бъдете предпазливи с всички живописни хора! Животът ми е бил най-лек, когато е изисквал от мен най-трудни неща.“

Фридрих Ницше

„Вас аз съветвам не да работите, а да се биете. Вас аз съветвам не за мир, а за победа!“

Фридрих Ницше

„Веднъж завинаги искам да не знам много — Мъдростта слага граници и на познанието.“

Фридрих Ницше

captcha