"Душата е повече там, където обича, отколкото там, където живее."

Августин Блажени

"Ако обичаш човека такъв, какъвто е, то ти обичаш него. Ако се опитваш кардинално да го промениш, то ти обичаш себе си. Това е всичко."

Августин Блажени

"Важно е да се знае длъжен ли е един човек да обича друг заради самия него или в името на нещо друго. Когато ние обичаме човека заради самия него, ние му се наслаждаваме; когато го обичаме в името на нещо друго, ние го използваме."

Августин Блажени

"По-добре да си обичал и да си загубил, отколкото никога да не си обичал."

Августин Блажени

"Любовта към ближния е ограничена от това, доколко всеки човек обича самия себе си."

Августин Блажени

"Никой не може да обича абсолютно неизвестно нещо."

Августин Блажени

"Обичай и прави каквото си поискаш."

Августин Блажени

"В главното - единство, във второстепенното - свобода, а във всичко - любов."

Августин Блажени

"Човек е такъв, каквито са неговите желания."

Августин Блажени

"Човекът е като завършена картина - може да не харесваме нещо в нея - как там са изобразени планините и реките - може да обичаме в нея нещо определено. Но тя трябва да се възприема като цяло, комплексно. Или обичаш целия човек, или не. Да, понякога не бива да се примиряваме с едни или други черти, но тогава трябва да търсим компромиса."

Августин Блажени

captcha