"Ако A е успехът в живота, то тогава A е равно на x + y + z. x е работата, y е забавлението, а z е да си държиш устата затворена."

Алберт Айнщайн

"Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?"

Алберт Айнщайн

"Ако моята теория за относителността се потвърди, немците ще кажат, че съм немец, а французите — че съм гражданин на света; но ако теорията ми бъде опровергана, французите ще ме обявят за немец, а немците — за евреин."

Алберт Айнщайн

"Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо."

Алберт Айнщайн

"Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности."

Алберт Айнщайн

"Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят."

Алберт Айнщайн

"Вечната загадка на света е неговата познаваемост."

Алберт Айнщайн

"Всяко постижение в науката започва с опит и свършва с него."

Алберт Айнщайн

"Въображението е по-важно от знанието."

Алберт Айнщайн

"Господ не играе на зарове."

Алберт Айнщайн

captcha