"Ако гладна мечка те измъкне от челюстите на вълк, нямаш причина да си ѝ благодарен."

Айзък Азимов

"Ако докторът ми каже, че ми остават още 6 месеца живот, няма да започна да си скубя косите. Просто ще започна да пиша малко по-бързо на машината."

Айзък Азимов

"Ако искаш да провериш дали водата е завряла, не го прави с пръст."

Айзък Азимов

"Ако си увиснал на въже над пропаст, не се мъчи да хванеш монетата, изпаднала от джоба ти."

Айзък Азимов

"Ако течението те води натам, където искаш да отидеш, не се съпротивлявай."

Айзък Азимов

"Ако трябва да извадиш зъб, да го вадиш бавно не е проява на нежност."

Айзък Азимов

"Ако учтивото искане се окаже безуспешно, просто вземи онова, което ти трябва."

Айзък Азимов

"Бедата при победата е, че човек може да се окаже от страната на победените."

Айзък Азимов

"Бог обича всички нас, но от никого не е във възторг."

Айзък Азимов

"В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след мата."

Айзък Азимов

captcha